FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN – (1János 4,4b)

„…mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van” (1János 4,4b)

János apostol előre tekintve nemcsak arról beszél, hogy az Antikrisztus lelke miként fog megjelenni és sokakat miként igyekszik elhitetni, hanem arról is ír, hogy az Úr gyermekei nem kell féljenek, mert az, Aki bennük van nagyobb az Antikrisztus lelkénél és annál is, ami a világban van. Néha, amikor körbe nézek és látom a világban levő gonoszságot megrémülök. Hova tud ez a világ még elfajulni? – kérdezem magamtól. Ha a keresztyénségre tekintek ezekben a napokban, elszomorodik a szívem, hiszen látom az olyan lelkületet, amely nem Isten népéhez való. Ugyanakkor jön az igei buzdítás, hogy ne rémüljünk meg, mert Isten a Szentlelke által bennünk él, velünk van. Azt mondják, hogy amikor egy híres tábornok csatára készült, észrevette, hogy remegnek a térdei. Megvetően nézett a lábaira és így szólt: “Reszkettek? Pedig, ha tudnátok, hogy hova viszlek titeket a következő fél órában, sokkal jobban reszketnétek.” Lehet, hogy a mi térdeink is reszketnek, pedig lehet, hogy még ennél nagyobb támadások is érnek majd minket. Istenben megerősödhetnek a mi remegő térdeink és imádságra kulcsolt kezeink, mert nagyobb az, aki bennünk van. Ezt ne felejtsd el soha!