FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN – (1János 5,4)

„Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1János 5,4)

Az Úr gyermeke számos támadással néz szembe nap mint nap. A lelkünk ellensége állandóan arra törekszik, hogy Isten gyermekeit elejtse. Ennek érdekében különböző képen kísérti remélve azt, hogy célját eléri. Felhasználja az embert saját testi vágyait, vagy éppen fizikai gyengeségeit és betegségeit. Ugyanakkor a világ nyújtotta bűnös lehetőségeit úgy nyújtja a hívő ember felé, amelyben megpróbálja elhitetni, hogy ha valaki azzal él, akkor abból csak öröme lesz. Ezzel egy időben felhasználhat embereket is, akik öntudatlanul eszközei az ördög kezében. A hívő ember figyelme nem lankadhat meg egyetlen pillanatra sem, mert különben elesik. A jó hír azonban az, hogy mindaz, ami Istentől született, annak nagyobb hatalma van a világnál. Az Úr Jézus Krisztusban nyert drága hit által olyan fegyver van a kezünkben, amely győzelemre vezethet minket. Ezért bátorodjék a szívünk és ne féljünk!