FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN – (1János 5,12)

„Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban” (1János 5,12)

Nincs sok út az örök életre. Isten igéje nagyon kategorikus. Akié a Fiú azé az élet. Mit jelent ez? Jézus Krisztus azért jött el, hogy a bűnösökön könyörüljön. Ahogy említette több alkalommal, azért jött, hogy a betegeknek gyógyulást hozzon, és itt főleg a lelki betegségre és gyógyulásra gondolunk. Nem úgy jött Krisztus, hogy betörte volna az ajtót, és erőszakkal ránk erőltette volna magát. Nem így jött. Kész volt elhagyni a mennyei dicsőséget, és meghalt helyettünk a kereszten. Legyőzve a halált az Atya jóbbjához ment vissza. Azóta is, jelképesen zörget az emberi szív ajtaján. Ezt a Jelenések könyvében nagyon szépen mondja el: „Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem” (Jele 3,20). Az emberen múlik az, hogy mit tesz Jézus Krisztussal. Lehetősége van beengedni az életébe, és élete Urának megtenni. Ugyanakkor megteheti, hogy elutasítja. Aki befogadja Isten Fiát az életébe annak örök élete van, aki pedig elutasítja Jézus Krisztust, az az életet utasítja el. Te ne legyél ilyen!