FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN – (Ezékiel 33,4).

„Ha valaki hallándja a trombitaszót, de nem hajt az intésre, s aztán a fegyver eljő és őt utóléri: az ő vére az ő fején lesz” (Ezékiel 33,4).

Ezékiel próféta ebben a részben az őrálló feladatáról beszél. AZ őrálló többek között arra kell figyeljen, hogy amikor meglátja az ellenség jövetelét figyelmeztesse a népet trombitaszóval. Ha a mai időkre gondolunk, akkor láthatjuk, hogy Isten most is választ és elhív olyan személyeket, akiket Isten őrállókként helyez a népe közzé. Istennek van szava felénk ezekben a napokban is, és ezekben az időkben is. Különféle eszközöket használ fel annak érdekében, hogy szívünkre beszéljen vagy figyelmeztessen minket arra, hogy a Krisztus útján járjunk. A kérdés most az, hogy mit teszünk a figyelmeztetések sokaságával? Az ige szerint, ha szól a figyelmeztetés, és mi azt meghalljuk, akkor vagy komolyan vesszük azt, vagy nem. Ha nem törődünk a figyelmeztetéssel, senkit sem hibáztathatunk a saját nyomorúságunk és elrontott életünk miatt. Vegyük komolyan Isten üzenetét és a figyelmeztető trombita szavakat. Ugyanakkor legyünk mi is olyan gyermekei az Úrnak, akik másokat figyelmeztetnek az ítélet felől, azért, hogy minél többen megmeneküljenek.