SZEMELVÉNYEK AZ EFÉZUSI LEVÉLBŐL – (Efézus 1,6)

Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben

Henry Marty misszionáriusként szolgált Indiában és Perzsiában a 18. század végén és a 19. század elején. Kalkuttába érkezve így kiáltott fel “Hadd égjek el Istenért.” Miközben figyelte az embereket, akik pogány bálványaik előtt leborultak, és hallotta a Krisztus elleni káromlásokat, ezt írta: “Sokkal nagyobb borzalmat kelt ez bennem, mint ahogy azt ki tudom most fejezni…nem bírnám elviselni az életet, ha nem Jézus lenne megdicsőítve; olyan lenne számomra mint a pokol, ha mindig így lenne Krisztus becsmérelve”.

Isten szeretete folytán megáldott minden lelki áldással, gyermekének fogadott Jézus Krisztus által azért, hogy az Ő dicsőségére élj. Az angyalok magasztalják Istent (Lukács 2,14), éppen úgy ahogy az egek (Zsolt 19,1). Isten gyermekeként különleges módon magasztalhatod Őt, hiszen te önmagad, vagyis a megváltott állapotod a legnagyobb bizonyságtétel Isten hatalmáról. Amikor mások meglátják az Ő jellemét az életedben, emlékezteti azokat az Úr erejére, nagyságára, jóságára és kegyelmére. Az ellenkezője is igaz. Ha nem látják az Isteni jellemvonásait benned, akkor megkérdőjelezed bennük Isten hatalmát. Álljon előttünk a cél, hogy Isten dicsőségére éljük az életünket!

Total Page Visits: 1405 - Today Page Visits: 1