Alapszabályzat

Románia Kormánya

 58/2008. (I.16) Kormány rendelet

 Megjelent a Hivatalos Közlönyben, 59. sz. I rész, 2008. január 25.-én,

a Keresztény Baptista Vallásfelekezet – a Romániai Keresztény Baptista Gyülekezetek Uniója – szervezeti és működési Alapszabályzatának elismerése céljából

Románia módosított Alkotmánya 29. cikkelyének (3) bekezdése és 108. cikkely értelmében, illetve 489/2006. számú vallásszabadságról és a vallásfelekezetek jogállásáról szóló törvény 49. cikkelyének (2) és (3) bekezdése értelmében a Kormány a következő határozatot hagyja jóvá: Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Belső szabály

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének

Belső Szabályzata

 Bevezetés

  1. cikkely

A Romániai Keresztyén Baptista Vallásfelekezet Szervezeti és Működési Alapszabályzata 7. cikkelyének 4. bekezdésében kimondja, hogy a baptista gyülekezetek, az Alapszabályzat és a Hitvallomás tiszteletben tartásával, megalkothatják saját szervezeti és működési szabályaikat. Ugyanakkor, az Alapszabályzat a 65. cikkely 3. bekezdésében a Magyar Baptista Szövetség számára is lehetővé teszi egy belső szabályzat megalkotását ugyanazon feltételek mellett. Ennek értelmében készült a jelen Belső Szabályzat. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Az újszövetségi bemerítés és a gyülekezeti tagság közötti kapcsolatról

Az újszövetségi bemerítés és a gyülekezeti tagság közötti kapcsolatról

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége a Szentírás, a Magyarországi Baptista Hitvallás, a Romániai Keresztyén Baptista Felekezet Alapszabályzata, és a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének Belső Szabályzata alapján a következőket vallja a bibliai bemerítés és a gyülekezeti tagság közötti kapcsolatról: Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Állásfoglalások

Udvarlás, jegyesség, menyegző és házasság

1. Bevezetés

  1.   Korunk romlottságát a laza kapcsolatok és az erkölcsi tisztaság leértékelése jellemzi, amely magával hozza a házasságok válságát. Ezzel egy időben az újabb generáció házasság előtti barátkozása, párkapcsolata, valamint az eljegyzési és menyegzői alkalmak is világi hatások alá kerültek. Az alábbiakban ezen dolgokban szeretnénk igei útmutatást nyújtani, és egységes látást munkálni a testvérek között, szövetségünk gyülekezeteiben.
  2. Isten gyermekei arra vannak elhívva ebben a világban, hogy „mértékletesen, igazán és szentül” éljenek (Tit 2:12), legyenek „feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette” (Fil 2:15).

Egy kattintás ide a folytatáshoz….