FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN – (Ezékiel 37,3)

„És monda nékem: Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod!” (Ezékiel 37,3)

Ezékiel látomása megdöbbentő, hiszen most nem templomban találja magát Isten dicsőségének jelenlétében, hanem jóformán egy temetőbe. Köröskörül megszáradt emberi csontok vették körül. Micsoda nyomasztó érzés lehetett egy ilyen helyen lenni még akkor is, ha egy látomás volt. A szomorúbb ennél az volt, hogy Isten szerint ilyen volt a népének állapota. Lelkileg élettelenek, szárazok, szétszóratva voltak és a nép hajdani dicsősége már rég elmúlt. Isten egy kérdést intéz a prófétához: „Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek?”. Nehéz kérdés, amelyre a válasz ugyanakkor egyszerű: csak Isten tudja. Két gondolatot is hordoz ez a kijelentés. Először is azt, hogy vannak dolgok, amelyre a választ csak Isten tudja. Jöhetünk mi különböző bölcseletekkel és elméletekkel, de egy adott ponton az ember be fel kell, hogy ismerje azt, hogy vannak dolgok, amelyre a válasz Istennél van. A második gondolat arról szól, hogy az élettelenből életet csak Isten tud teremteni. Lehetnek nekünk jól működő gyakorlataink, sablonjaink, de életet csak Isten adhat neked és nekem. Ez ugyanakkor jó hír is, hiszen ahol emberileg nincs megoldás, Isten ott is képes csodát tenni. Isten képes csodát tenni az életedben, családodban és gyülekezetedben!

FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN – (1János 3,22)

„És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte” (1János 3,22)

Minden megkapunk Krisztustól, amit imádságainkban kérünk? Nyilván csak azokat, amelyek az Ő akaratával megegyeznek. Azokat is az Úr csak feltétellel adja, ez a feltétel pedig nem mást, mint hogy az Ő akaratát tegyük. Az emberben ott van az a vágy, hogy az Úr azonnal hallgassa meg azt amiért Ő hozzá jön imádságban. Sőt, sokszor el is várjuk azt, hogy az Úr hallgasson meg, mert úgy gondoljuk, hogy ez az Ő kötelessége. Nagy tévedésben vagyunk. Istent nem kötelez semmi és senki. Igen, Isten meg akar hallgatni, de úgy élünk-e, hogy Isten meghallgathat? Azt mondja János apostol, megnyerjük azokat, amikor Istentől kérünk, mivel megtartjuk az Ő parancsolatait. A kérdés most az, hogy te engedelmes gyermeke vagy Istennek? Ha igen, akkor nyugodtan hozhatod Isten elé kéréseidet, mert Ő meghallgat téged akarata szerint. Ha azonban nem igen törődsz Isten akaratával, hogy azt az életedben alkalmazd, akkor ne is várd, hogy az Úr meghallgassa a kéréseidet, amelyet Hozzá intézel. Élj úgy ma is, hogy Isten meghallgathasson téged!

FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN -(Zsolt 40,9)

“Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem” (Zsolt 40,9).

Nincs annál nagyobb öröm az ember életében, mint amikor tudja, hogy Isten akarata szerint éli az életét. Semmi sem hasonlítható ahhoz sem, amikor tisztában vagy azzal, hogy Isten jó akarata van melletted, vagyis áldása van rajtad. Könnyű Isten akaratát tenni? Őszintén szólva azt kell mondanunk, hogy nem mindig könnyű, még akkor sem, habár tudjuk, hogy az helyes. Ugyanakkor ha elfogadod és életedbe alkalmazod az akaratát, olyan örömet élsz át, ami nem hasonlítható ahhoz az örömhöz, amit ez a világ nyújt. Tehát az áldás, öröm és szabadság feltétele Isten akaratának teljesítése. Ezért próbál a lelked ellensége, a Sátán, mindent megtenni annak érdekében, hogy visszatartson vagy eltérítsen Isten akaratának teljesítésétől. Jézus Krisztus példát mutatott és hagyott arra nézve, hogy Isten akaratát az ember jó kedvvel kell tegye. Ez a hozzáállás a hívő ember életének részévé kell váljon. Tedd ma is jó kedvvel Isten akaratát!