Areopágosz evangelizációs koncert Nagybányán

Lehet, hogy egy kép erről: 7 ember

Örömmel hívunk meg titeket egy zenés találkozásra május 28-án 17. órai kezdettel, Nagybányán!
Korszakunk instabilitásában van egy stabil üzenet, ami valláson, gazdasági helyzeten, politikai nézeten, zenei ízlésen felül áll, amit a Biblia egyszerűen “örömhírnek” hív. A küzdelmeink, érzéseink és meggyőződéseink kifejezése mellett zenénk meghatározó elemévé rajzolódott ez az üzenet, így ebből a koncertből sem fog kimaradni! Alig várjuk, hogy az eddigiek mellett új dalokat is játszhassunk nektek, és veletek együtt énekelhessünk!
Találkozunk Nagybányán, a Magyar Baptista Imaházban! A belépés díjtalan.
Az Areopágosz zenekar Budapesten alakult 2020-ban. Céljuk az, hogy zenéjükben keressék, megtalálják és ismertté tegyék az Ismeretlent. Első kislemezük 2022-ben jelent meg “Pusztákon át” címmel.

https://fb.me/e/2lpbq9lYN

FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN – (Ezékiel 37,3)

„És monda nékem: Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod!” (Ezékiel 37,3)

Ezékiel látomása megdöbbentő, hiszen most nem templomban találja magát Isten dicsőségének jelenlétében, hanem jóformán egy temetőbe. Köröskörül megszáradt emberi csontok vették körül. Micsoda nyomasztó érzés lehetett egy ilyen helyen lenni még akkor is, ha egy látomás volt. A szomorúbb ennél az volt, hogy Isten szerint ilyen volt a népének állapota. Lelkileg élettelenek, szárazok, szétszóratva voltak és a nép hajdani dicsősége már rég elmúlt. Isten egy kérdést intéz a prófétához: „Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek?”. Nehéz kérdés, amelyre a válasz ugyanakkor egyszerű: csak Isten tudja. Két gondolatot is hordoz ez a kijelentés. Először is azt, hogy vannak dolgok, amelyre a választ csak Isten tudja. Jöhetünk mi különböző bölcseletekkel és elméletekkel, de egy adott ponton az ember be fel kell, hogy ismerje azt, hogy vannak dolgok, amelyre a válasz Istennél van. A második gondolat arról szól, hogy az élettelenből életet csak Isten tud teremteni. Lehetnek nekünk jól működő gyakorlataink, sablonjaink, de életet csak Isten adhat neked és nekem. Ez ugyanakkor jó hír is, hiszen ahol emberileg nincs megoldás, Isten ott is képes csodát tenni. Isten képes csodát tenni az életedben, családodban és gyülekezetedben!

FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN – (1János 3,22)

„És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte” (1János 3,22)

Minden megkapunk Krisztustól, amit imádságainkban kérünk? Nyilván csak azokat, amelyek az Ő akaratával megegyeznek. Azokat is az Úr csak feltétellel adja, ez a feltétel pedig nem mást, mint hogy az Ő akaratát tegyük. Az emberben ott van az a vágy, hogy az Úr azonnal hallgassa meg azt amiért Ő hozzá jön imádságban. Sőt, sokszor el is várjuk azt, hogy az Úr hallgasson meg, mert úgy gondoljuk, hogy ez az Ő kötelessége. Nagy tévedésben vagyunk. Istent nem kötelez semmi és senki. Igen, Isten meg akar hallgatni, de úgy élünk-e, hogy Isten meghallgathat? Azt mondja János apostol, megnyerjük azokat, amikor Istentől kérünk, mivel megtartjuk az Ő parancsolatait. A kérdés most az, hogy te engedelmes gyermeke vagy Istennek? Ha igen, akkor nyugodtan hozhatod Isten elé kéréseidet, mert Ő meghallgat téged akarata szerint. Ha azonban nem igen törődsz Isten akaratával, hogy azt az életedben alkalmazd, akkor ne is várd, hogy az Úr meghallgassa a kéréseidet, amelyet Hozzá intézel. Élj úgy ma is, hogy Isten meghallgathasson téged!