Isten megismerésének akadályai…

ISTEN MEGISMERÉSÉNEK AKADÁLYAIZsidók 12,1-2

A múlt alkalommal arra emlékeztetett Isten igéje, hogy egyedül Jézus Krisztus által ismerhetjük meg Istent. Az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat az – az egyetlen arany út, amelyben Isten nem egy távoli valaki marad számunkra, hanem valóban Atyánk. A mai alkalommal azonban fontos megemlíteni azt, ami akadály lehet abban, hogy Istent mindinkább megismerjük, és hozzá közelebb kerüljünk. Két akadályt figyeljünk meg, amelyek nagy mértékben eszközök lehetnek abban, hogy a személyes Isten ismeretünk ne erősödjön, hanem gyengüljön. Az első ilyen akadály a világiasság.

VILÁGIASSÁG. Úgy gondolom, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a világiasságnak hatalmas ereje van arra, hogy elcsábítson bárkit az Istentől való személyes kapcsolattól. A világias élet egyet jelent e világ folyása szerint élni. A Sátán, vagyis e levegőbeli fejedelem, ahogy az Efézusi levél 2. részében olvashatjuk, mindent elkövet annak érdekében, hogy az embert fogva tartsa, vagy újból megkötözze. Lucifer fellázadt Isten ellen, és mindent megtesz annak érdekében, hogy e világot is Isten elleni lázadásba terelje és tartsa. A világiasság egyet jelent a Sátán elképzelése szerint élni, amely meggátolja az embert Isten megismerésében
A világiasság azonban a bűn következménye is. A bukott emberiség természete száz százalékosan nyitott és hajlamos mind arra, ami a világban a bűnről, lázadásról, testiességről szól. A veled született természet „teljességgel” eggyé lett azzal a gondolkozásmóddal, ami az Isten elleni világban és gondolkodásban található. Ez olyan falat épít az ember és Isten közzé, amelyet csak Isten képes lerombolni, ha az ember ezt engedi és nem építi újjá. Egy másik akadály, amely gát lehet abban, hogy Istenhez közelebb kerülj az a “vallás”.

VALLÁS. Feltételezem, hogy ezt a kijelentést olvasva vagy hallva többen felkapják a fejüket. A vallás hogyan lehet akadály abban, hogy Istent megismerjük? Általában az emberek úgy gondolják, hogy a vallás, általánosságban az a pozitív eszköz, amely által az ember Istenhez jöhet. A gond az, hogy a vallás fogalmába az emberiség mindent belevesz, olyan gondolatot, irányzatot, mozgalmat, amely ellentétes a Bibliával. Így, egy hamis, Bibliától eltérő dolgokat valló vallás van olyan veszélyes, mint a világiasság.

Pál apostol úgy gondolta valamikor, hogy az a vallás, amelyben gyakorolta magát Istenhez vezeti őt. A Galata 1,1-24 verseiben úgy mutatja be magát, mint aki rajongó és vallásos ember volt: „felülmultam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért”. Amikor azonban találkozott Jézus Krisztussal a Damaszkuszi úton, a keresztyén üldözőből, a hit védelmezőé vált. Pál apostol felismerte azt, hogy az ember nem a törvények megtartása által üdvözül, hanem egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által (Gal 2,16). Nagyon sokan úgy tekintenek a vallásra és saját jó tetteikre, mintha azok vinnék őket be a mennyországba. Nincs szükségük Megváltóra és Istennel való személyes kapcsolatra sem.

Mások, akik mégis elfogadják Jézust, mint Megváltót, úgy gondolják, hogy az erkölcsi jóság az, amin keresztül Istenhez juthatnak. Más keresztyének vetekednek, versenyeznek más keresztyénekkel, vallásokkal, hogy kinek a hite nagyobb, cselekvőbb, vonzóbb. Akár a világiasság jelenléte, vagy az üres vallásban való reménység, ha jelen van az életünkben, akkor semmi esélyünk, hogy azokkal együtt Istennel egy személyes kapcsolatot élhetünk. Szükséges ezeket az akadályokat az Úr kegyelmével és erejével kivetnünk az életünkből és leszámoljunk velük, és egyedül csak Jézus Krisztusba kapaszkodjunk. Az Úr segítsen meg erre mindannyiunkat!

Total Page Visits: 212 - Today Page Visits: 1