Gondolatok az engedelmességről…

Sziasztok! 😊
Nagyon sok vita folyik arról, hogy mit lehet tenni ezekben az időkben a törvények szerint, miket engedhetünk meg magunknak egyéni és gyülekezeti szinten? Itt gondolok olyan alkalmak megtartására, mint ifjúsági órák, szolgáló csoportok gyakorlására és szolgálatára. Ma este olvastam egy cikket és utána pedig néhány igét a Bibliából, ami tisztán és érthetően választ ad kérdéseinkre. Az 1Sámuel 13,13; 15,22 verseiben ez olvasható: “Akkor mondta Sámuel Saulnak: Esztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatát, melyet parancsolt néked… Vajon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!” “Nincs biztonság másban számunkra, csak az Isten igéje iránti engedelmességben. Isten a hit és engedelmesség feltétele mellett adta minden ígéretét. Ne bízzuk magunkat a saját érzéseinkre vagy emberek tanácsaira, hanem engedelmeskedjünk Isten akaratának. Járjunk egyenesen az ő parancsolatai szerint, minden körülmények között. Az ilyen cselekedetek következményei mindig Isten áldását vonják maguk után!

Azok, akik fiatal korukban az Isten törvényei iránti engedelmességet gyakorolják, később alkalmasak lesznek nagyobb feladatok elvégzésére.
Isten Lelkének és beszédének feddését elvetni igen veszedelmes dolog. Pedig sokan tesznek ma is úgy, mint Saul: addig játszanak a kísértésekkel, míg azután a bűn igazi mibenlétét már nem ismerik fel. Elhitetik magukkal, hogy nem követnek el igazságtalanságot, ha jó szándékból hajolnak el Isten rendelkezésétől. Addig-addig ellenkeznek a kegyelem Lelkével, amíg annak szavát nem hallják meg többé, s így áldozatul esnek a maguk választotta tévelygésnek.” Ezek a sorok engem megérintettek és megfedtek. Sajnos mi emberek lázadunk ebben a helyzetben a törvények ellen, kiskapukat keresünk és azt hisszük, hogy Isten megáldja azt, amit teszünk. Mint hívő embereknek az a dolgunk, hogy engedelmeskedjünk a földi törvényeknek, ameddig azok nem ellenkeznek Isten törvényével, mert ezzel Istennek engedelmeskedünk. Mutassunk példát ebben a világban! Mint fiatalok, Krisztus gyermekei, esetleg vasárnap iskolai tanítók mi még jobban kell erre vigyázzunk, mert hogy tanítsunk az engedelmességről, ha mi sem vagyunk engedelmesek jelen esetben a törvényeknek? Isten adjon nekünk bölcsességet és türelmet ehhez az időszakhoz!
János Rebeka
Total Page Visits: 816 - Today Page Visits: 1