FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN –

„Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján” (Ezékiel 34,12)

Ezt a verset olvasva eszembe jut Jézus Krisztus mondata: „Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok” (Mt 9,36). Ezékiel prófétán keresztül Isten azt adja tudtára a népének, hogy nem feledkezett meg róluk. Emberek, barátok, testvérek elfelejthetnek, de Isten soha. Számára fontos minden egyes gyermekének a sorsa. Az a szó, hogy „tudakozódik” Isten cselekvő törődésre utal. Őt érdekli a helyzetet, figyel rád, sőt keres téged. Megtörténhet, hogy az Úr gyermek elfárad, megroskad és elkóborol. A szerető Isten azonban nem mond le az ilyen személyről sem, hanem keresi, kutatja és kiszabadítja állapotából vagy helyzetéből. Ezzel egy időben további reménységre ad okot, az, hogy Isten az, aki főpásztorként egybe tudja a népét hozni. Napjainkban annyi minden történik, amelyek az Úr népét szét választják, egymástól eltávolítják. Isten az, aki visszatud hozni, eggyé képes formálni. Imádkozzunk azért, hogy az Úr hozza vissza az elszéledteket és ő tegye népét eggyé!

 

Total Page Visits: 41 - Today Page Visits: 1