SZEMELVÉNYEK AZ EFÉZUSI LEVÉLBŐL – (Efézus 1,7)

“Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint”

 

Az Úr Jézus Krisztus áldozata bebizonyította egyrészt azt, hogy mekkora is a bűn ereje, hatalma az emberek életében. Semmi más áldozat nem volt képes kifizetni a bűn büntetését, és megtörni erejét csak Krisztus vére. Ezért igenis komolyan kell venni a bűn veszélyességét és nem szabad játszani azzal. Másrészt Krisztus halála bebizonyította Isten szeretetét az ember irányába. Annyira szeretett téged, hogy a legdrágábbat is kész volt feláldozni, azért, hogy megmentsen. Jézus Krisztus 

kereszten kifolyt véréről való bizonyságtevés fontos szerepet játszott az első században a Krisztus haláláról szóló evangélium üzenetében. A halála beszél az ember megváltásáról és a bűnbocsánatáról. A megváltás utal arra az árra, amit értünk fizetett Isten azért, hogy szabadokká váljunk (3Móz 25,47-54). Jézus Krisztus halála által fizette ki a mi szabadságunk árát. A bűnbocsánat az Ószövetségben az áldozatok kiontott vére által adatott az embernek (3Móz 17,11). Hasonlóképpen, mi Jézus Krisztus kereszten kifolyt vére alapján nyerünk bűnbocsánatot, akinek áldozata egyszer és mindenkorra elégséges lett!