FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN – (1János 2, 12)


„Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért” (1János 2, 12)

Az evangélium egyik nagyszerű üzenete az, hogy van az ember bűneire bűnbocsánat Jézus Krisztusban. Az egyik zsoltáríró a következőt írta: „Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít…” (Zsoltárok 32, 2). A bűn magában foglalja az Isten elleni lázadás tényét és iránta való engedetlenségét. A bűn megléte egyet jelent az Istentől való elszakadásnak. A halál jelenlétének. A pusztulás látható nyomának. A bűnben élő ember állapota magával vonja örök kárhoztatását a pokolban. Azonban már itt a földön meglátszik a bűneinek hatása a saját életén. Az elromlott kapcsolataiban, gonosz és önző vágyaiban, istentelen magatartásán. Isten azonban ebből az állapotból meg akarja szabadítani a teremtményét. Ezért küldte Fiát, Jézus Krisztust, hogy az Ő halál megváltást adjon bárkinek, Aki megtér és bűnbánó szívvel Krisztusra nézve bűnbocsánatért és életért kiált fel Hozzá. Ha ezt már megtetted, akkor rád is érvényes János apostol kijelentése: „a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért”. Ha azonban úgy látod, hogy nem rendeztél dolgokat Istennel, most van még rá lehetőség. Jöjj Hozzá bátran, kérj bocsánatot és engedd, hogy megbocsátson!