FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN – (1János 5,7)

„Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy” (1János 5,7)

Az Isten szentháromságának említéséhez kitűnő példa áll előttünk. Igaz, hogy a Bibliában sehol sincs említve a „szentháromság” kifejezés, de ahogy ez az igevers, úgy más is egy helyen említi meg Isten hármas személyét, de ugyanakkor egységét. Az Atya, a Fiú és Szentlélek személye az, akik egy tökéletes Istenséget alkotnak. Ha a Fiúra gondolunk, érdemes megfigyelni, hogy János apostol itt Igeként említi. Azonban nem csak itt, hanem az evangéliumában is, amikor a következőképen kezdi mondanivalóját: „Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett” (János 1,1-3). Jézus Krisztus Isten tökéletes kinyilatkoztatása testben. Isten régen szólt a próféták által, most utolsó időben pedig az Ő Fia által, mondja a Zsidókhoz írt levél írója. Azonban az Atya és a Szentlélek személye is ugyanazzal a tekintéllyel bír. Egyik sem nagyobb vagy kisebb a másiknál. Az Istenben levő egység példa arra, hogy mi is Isten gyermekei közt hasonló egységre törekedjünk. Ezért imádkozott Krisztus az Atyához, és ezért jött el Isten Szentlelke, hogy többek között ezt is munkálja bennünk.