FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN – (1János 5,11)

„És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van” (1János 5,11)

Hogyan lehet az örök élet az emberé? Manapság az emberben mélyen ott van az a vágy, hogy valahogy, valamiképpen minél hosszabb életet éljen. Sőt, kutatja annak lehetőségét, hogy a halála után miként éledhetne fel az ember egy olyan életre, ami örökké tart, persze a földön. Igen, nagyon sokan ábrándoznak az örök életről. Egyesek úgy gondolják, hogy azt meglehet találni valahogy a tudomány kutatása által. Mások úgy gondolják, hogy ha elég pénzük van, akkor valahogy megtudják vásárolni az egészségüket, netalán a halhatatlanságukat. Isten igéje is beszél az örök életről, valamint arról, hogy az Úr terve az emberrel nem az volt, és most sem az, hogy meghalljon, hanem hogy éljen. Éljen, ne itt, hanem éljen a mennyben, nem egy meghatározott, hanem meghatározatlan örök életet. Ez az élet azonban csak út által nyerhető el. Ez az út nem más mint, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit. János apostol azért mondja, hogy az örök élet az Ő Fiában van. Tiéd e már az örök élet?