FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN – (1János 5,13)

Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében” (1János 5,13)

Sokszor hallottam már emberektől azt, hogy nem lehet előre tudni azt, hogy van-e valakinek örök élete vagy sem. Azt majd megtudjuk, amikor Isten elé kerülünk – mondják sokan. Volt rá példa, amikor olyan embertől kérdeztem meg, hogy van-e örök élete, akiről úgy gondoltam, hogy természetesen van, mivel hívő ember. Gyülekezetbe jár, gyülekezeti tag és ráadásul tudtam arról, hogy még szolgált is Istennek. A válasz azonban megdöbbentett, amikor egyszerűen azt válaszolt, hogy – reméli…Elképzelhető, hogy nincs egyedül ez az ember, mivel sokan, még Isten népe közül is, nem merik teljes hittel kijelenteni azt, hogy örök élettel bírnak. Egyáltalán lehet tudni azt száz százalékban? János apostol szerint igen. A versben arról beszél, hogy ezeket a sorokat azért írta a Krisztusban hívő olvasóinak, hogy tudják meg azt, hogy van örök életük. Ne csak reménykedjenek benne, hanem legyen meggyőződve erről teljesen. Ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban teljes őszinteséggel és alázattal, akkor az ige szerint neked örök életed van. Ez az élet már itt a földön a tied, és a halál csupán átmenet e földi életből az örökkévalóságba. Legyen Krisztusban meggyökerezett üdvbizonyosságod, amely beragyoghatja a felhős napokat is.