FORRÁSOK A PUSZTASÁGBAN – (1János 5,3)

„Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek” (1János 5,3).

Nagyon sokszor beszélünk az Isten iránti engedelmességről, és arról, hogy hívő emberekként ez az életünk részévé kell váljon. Ezzel egyidőben viszont tapasztaljuk azt, hogy néha nem is olyan egyszerű az Úr felé való engedelmesség, hiszen megalázkodással, lemondással, valamint hittel és bizalommal jár együtt. Itt János apostol azt mondja, hogy az Úr parancsolatai nem nehezek. Eszembe jut Jézus Krisztus szava, amikor azt mondta, hogy az Ő igája könnyű. Ha Krisztus parancsolatai és igája könnyű, miért tűnik néha mégis nehezebbnek a szokásosnál? János apostol a versben Isten iránti szeretetről beszél. Azt mondja, hogy ha Istent szeretjük, akkor ennek egyik következménye, hogy megtartjuk az Ő beszédjeit, vagy engedelmeskednünk Neki. A kulcs gondolat, tehát az Isten iránti szeretet. Ha szeretem Istent, akkor nem esik nehezemre engedelmeskedni, mivel az Ő parancsolatai számomra nem valami béklyók, hanem lehetőségek arra, hogy kimutassam fel a ragaszkodásomat.